Phiên bản website chạy thử nghiệm

Công khai kết luận thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố.

Ngày 14 tháng 3 năm 2013 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 263, với nội dung công khai kết quả thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó trong dịp tết Nguyến đán Quý Tỵ, từ ngày 11 tháng 12 năm 2012 đến ngày 24 tháng 01 năm 2013, Đoàn Thanh tra của Sở đã tổ chức thanh tra, kiểm tra ngẫu nhiên 34 cơ sở, bao gồm: 09 cơ sở kinh doanh tổng hợp 03 ngành hàng thịt, rau, quả và thủy sản: (trong đó có: 01 Siêu thị BigC và 02 chợ (chợ Hàn, chợ Đầu mối Hòa Cường) và 06 cửa hàng); 05 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; 01 Kho đông lạnh bảo quản sản phẩm nông sản và thủy sản (31, Ngũ Hành Sơn); 07 cơ sở kinh doanh trứng gia cầm (trong đó có 02 cơ sở ấp trứng vịt lộn); 03 cơ sở sản xuất thủy sản (02 SX nước mắm, 01 chả cá); 08 cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật; 01 cơ sở sản xuất giá đỗ. Qua đó lấy 13 mẫu sản phẩm nông sản, thủy sản (04 mẫu thịt gia súc, gia cầm; 03 mẫu cá; 04 mẫu rau; 02 mẫu quả) để kiểm tra, phân tích một số chỉ tiêu vi sinh, hóa chất theo yêu cầu quản lý của ngành. 

      Qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính 05 cơ sở vi phạm kinh doanh sản phẩm thịt gia cầm chưa được cơ quan thú y kiểm tra vệ sinh thú y, đóng dấu kiểm soát giết mổ; một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh ATTP trong các kinh doanh chế biến rau quả, sản phẩm động vật, giết mổ gia súc gia cầm chế biến thủy sản; một số mẫu thực phẩm qua kiểm tra thử nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu về mức giới hạn cho phép về chỉ số vi sinh E.Coli, Salmonella.spp hoặc một trong hai loại vi sinh.

      Tuy nhiên, qua đánh giá chung cho thấy phần lớn cáccơ sở chưa thực hiện tốt quy định của nhà nước trong việc tổ chức sản uất, kinh doanh, chưa chú trọng đến chương trình quản lý chất lượng tại cơ sở, việc đưa ra thị trường sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y là vi phạm pháp luật. Những cơ sở có nội dung chưa phù hợp Đoàn thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhỡ và yêu cầu các cơ sở phải khắc phục, sửa chữa./.

Ngô Quang

(Theo danang.gov.vn)