Tổng kết giai đoạn 1 dự án “Sáng kiến cải thiện tình trạng lạm dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện”

Sáng 22/03/2013 tại Đà Nẵng, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông Thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Quốc tế về Chính sách Chất có cồn (ICAP) trong khuôn khổ Chương trình “Hành động toàn cầu phòng chống lạm dụng chất có cồn” do ICAP tài trợ đã tổ chức Hội thảo tổng kết giai đoạn 1 (2010- 2012) dự án “Sáng kiến cải thiện tình trạng lạm dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện” tại Việt Nam.


Về tham dự Hội thảo có Ông Brett Bivans – Phó Chủ tịch ICAP Toàn cầu, Ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh VP Uỷ ban ATGT Quốc gia, Bà Nguyễn Lan Hương – Giám đốc ICAP Việt Nam, Ông Đặng Việt Dũng – Giám đốc Sở GT-VT TP.Đà Nẵng – Phó Trưởng ban ATGT TP. Đà Nẵng và hơn 100 đại biểu của Bộ Giao thông, Bộ Y Tế, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, ban ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng, Ban ATGT một số tỉnh, thành, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ liên quan, các công ty tài trợ của Dự án, các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh VP Uỷ ban ATGT Quốc gia phát biểu tại Hội ThảoÔng Nguyễn Trọng Thái – Chánh VP Uỷ ban ATGT Quốc gia phát biểu tại Hội Thảo

Ông Brett Bivans – Phó Chủ tịch ICAP Toàn cầu phát biểu tại Hội thảoÔng Brett Bivans – Phó Chủ tịch ICAP Toàn cầu phát biểu tại Hội thảo

Ông Đặng Việt Dũng – Giám đốc Sở GT-VT TP.Đà Nẵng – Phó Trưởng ban ATGT TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảoÔng Đặng Việt Dũng – Giám đốc Sở GT-VT TP.Đà Nẵng – Phó Trưởng ban ATGT TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo nhằm tổng kết kết quả 3 năm hoạt động của dự án giai đoạn 1 (2010-2012), bao gồm: điều hành, quản lý và hoạt động dự án các cấp từ Trung ương đến dịa phương; báo cáo đánh giá cuối kỳ giai đoạn 1 của Dự án; chia sẻ kết quả thực hiện dự án tương tự do ICAP điều phối tại 6 nước tham gia chương trình “Hành động toàn cầu”; trao đổi dự kiến kế hoạch giai đoạn 2 của Dự án (2013-2014) tại Việt Nam. Các đại biểu tham gia Hội thảo cũng sẽ chia các bài học kinh nghiệm qua công tác triển khai 5 chiến dịch chuyên đề nồng độ cồn tại Đà Nẵng, các dự án về rượu, bia và lái xe tại các tỉnh, thành khác do ICAP tài trợ, các dự án cùng một mục tiêu ở một số tỉnh, thành phố được tài trợ bằng các nguồn khác nhau; đồng thời Hội thảo cũng thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Dự án và những giải pháp sẽ thực hiện trong giai đoạn 2.

Theo dothiphattrien.com.vn