Phiên bản website chạy thử nghiệm

Cấm đánh bắt cá, Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN

Việc làm của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa.
Hôm nay, trả lời câu hỏi về phản ứng của VN trước việc Trung Quốc thông báo về thời gian, phạm vi và biện pháp thực thi nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h00 ngày 16/5/2016 đến 12h00 ngày 1/8/2016 được đăng tải trên trang thông tin của Chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc và một số tờ báo điện tử của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải BìnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình
“VN kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định vô giá trị này.
VN có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp của VN đối với các vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển của VN, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.

 C.Hoàng