Phiên bản website chạy thử nghiệm

Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016: "Vì một Hành tinh xanh"

Theo ban tổ chức,Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 có chủ đề "Vì một Hành tinh xanh". Thời gian tổ chức sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 từ 1-8/6/2016.
Đảo Lý Sơn. Ảnh Báo Khánh HòaĐảo Lý Sơn. Ảnh Báo Khánh Hòa
Ngày 23/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn báo chí, Sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ về việc tăng cường tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016.
Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 là "Vì một Hành tinh xanh". Mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2016 - 2017 của Ngày Đại dương thế giới (8/6) là "Healthy oceans, healthy planet" (đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh). Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người.
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người, sự cấp bách cần phải hành động bảo vệ đại dương đối với cuộc sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn xã hội để nâng cao nhận thức trách nhiệm năng lực ứng phó với đối biển khí hậu, có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí ưu tiên dành thời lượng thích hợp phản ánh các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016, qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, lòng tự trọng của mỗi người, mỗi ngành, mỗi cấp trước vấn đề môi sinh, môi trường, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tiếp nối truyền thống xây dựng, khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia mạnh về biển. Tuyên truyền thời sự về sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, tuyên truyền thường xuyên về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu sở thông tin và truyền thông các tỉnh phải chỉ đạo phòng văn hóa – thông tin xây dựng kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 bằng hình thức loa lưu động, treo băng rôn, pano, phát tờ rơi; Phối hợp với Ban tuyên giáo, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo.
Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, Ngành Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị có những hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý có những hành động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016.
Thời gian tổ chức sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 8/6/2016.

Theo infonet.vn