Thông báo tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa thông báo tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, thông tin chi tiết được đính kèm tại đây