Phiên bản website chạy thử nghiệm

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của UBND huyện Hoàng Sa

UBND huyện Hoàng Sa trân trọng thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của UBND huyện Hoàng Sa:

- Từ địa chỉ cũ: 132 Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Về địa chỉ mới: đường Hoàng Sa, góc ngã ba đường Hoàng Sa - Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0236.3822291

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thời gian thay đổi địa chỉ mới: Kể từ ngày 26/3/2018

- UBND huyện Hoàng Sa kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để tiện liên hệ công tác.

Trân trọng./.