Phiên bản website chạy thử nghiệm

Đề nghị bổ sung 1 đại biểu HĐND TP cho huyện đảo Hoàng Sa

(Cadn.com.vn) Ngày 17-2-2016, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hiệp thương (HNHT) lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.
Dự Hội nghị có các đại biểu (ĐB): Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP; Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện 36 tổ chức thành viên của UBMTTQVN TP và Chủ tịch UBMTTQVN 7 quận, huyện. Theo  nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng  ĐBQH khóa XIV thì tổng số ĐBQH khóa XIVcủa TP Đà Nẵng được bầu là 6 ĐB, trong đó 2 ĐB do Trung ương giới thiệu về, 4 ĐB cư trú và làm việc tại Đà Nẵng. Đối với số ĐB cư trú và làm việc tại Đà Nẵng được cơ cấu định hướng là 3 ĐB, gồm: 1 ĐB là lãnh đạo chủ chốt của thành phố; 1 ĐB chuyên trách,  1 ĐB Sở Tư pháp, 1 ĐB còn lại do địa phương dự kiến giới thiệu thuộc các lĩnh vực: Khoa học-công nghệ, giáo dục, Văn hóa-nghệ thuật, Y tế, Lao động-Thương binh-xã hội. Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu: Trong số 4 ĐB giới thiệu ứng cử có 2 ĐB là nữ, 1 ĐB dưới 40 tuổi. Hội nghị hiệp thương đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XIV, trong đó giới thiệu ít nhất 10 ĐB để ứng cử bầu lấy 6 ĐBQH khóa XIV.
Các đại biểu biểu quyết thông qua đề nghị bổ sung 1 đại biểu HĐND TP cho H. Hoàng Sa.Các đại biểu biểu quyết thông qua đề nghị bổ sung 1 đại biểu HĐND TP cho H. Hoàng Sa.
Cùng ngày, UBMTTQVN TP Đà Nẵng tổ chức HNHT lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dự kiến thì tổng số đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 50 người, tổng số người được giới thiệu ứng cử ít nhất là 88 người. Tại HNHT, ý kiến nhiều đại biểu đề nghị tăng thêm 1 đại biểu HĐND TP cho khối quận, huyện (từ 7 ĐB lên 8 ĐB), cụ thể là bổ sung 1 đại biểu HĐND TP cho huyện đảo Hoàng Sa nhằm tạo sức mạnh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; một số ý kiến đề nghị giảm số lượng đại biểu trong các cơ quan quản lý Nhà nước, tăng đại biểu trong khối các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh... Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản  thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng như dự kiến của Thường trực UBMTTQVN TP và biểu  quyết thông qua đề nghị bổ sung 1 ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 cho huyện đảo Hoàng Sa.

K.Thanh