Phiên bản website chạy thử nghiệm

Huyện Hoàng Sa có Chủ tịch mới

Sáng ngày 02/3, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Ngọc Đồng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.
Ông Võ Ngọc Đồng (bên phải) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.Ông Võ Ngọc Đồng (bên phải) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.
Ông Võ Ngọc Đồng sinh năm 1963, hiện là Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công để Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.
Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng có quyết định luân chuyển ông Võ Công Chánh, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa và chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Lê Phú Nguyện