Phiên bản website chạy thử nghiệm

ASEAN công bố "nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông"

Tại cuộc họp báo chiều 20/7/2012, thay mặt nước Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Căm-pu-chia Hor Namhong đã công bố "Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông". Chúng tôi xin giới thiệu để bạn đọc tìm hiểu.

 

 

Bộ trưởng Ngoại giao Hor Namhong cho biết theo kết quả tham vấn giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã tái khẳng định cam kết của các nước thành viên như sau:

 

1. Thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC).

 

2. Hướng dẫn thực hiện DOC (2011).

 

3. Sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

 

4. Hoàn toàn tôn trọng các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

 

5. Các bên tiếp tục kiềm chế và không sử dụng bạo lực.

 

6. Giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

 

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quyết tâm tăng cường tham vấn trong ASEAN nhằm thúc đẩy những nguyên tắc nói trên, nhất quán với Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (1976) và Hiến chương ASEAN (2008).