Phiên bản website chạy thử nghiệm

Tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển

Trong những năm gần đây, công tác kiểm tra, kiểm soát điều kiện đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản trên vùng biển thành phố Đà Nẵng đã được lãnh đạo Chi cục quan tâm thường xuyên. 

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra kiểm soát điều kiện đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố mở đợt kiểm tra về điều kiện đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản trong thời gian từ ngày 11 tháng 12 năm 2012 đến ngày 25 tháng 12 năm 2012. Qua kiểm tra Thanh tra đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 8.850.000đ, hầu hết những trường hợp vi phạm trên là tàu ngoại tỉnh không có Chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng và không kẻ số tàu theo quy định. Nhìn chung các phương tiện tàu cá trong địa bàn thành phố đều chấp hành và thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động sản xuất trên biển.

Lồng ghép trong đợt kiểm tra này, Thanh tra tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho bà con ngư dân biết các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta về vấn đề Biển, Đảo hiện nay./.

www.snnptnt.danang.gov.vn