Sách quý về Hoàng Sa - Trường Sa

Bà Lê Thị Huệ, Phó giám đốc Thư viện Bình Định, vừa cho biết đơn vị này đang lập kế hoạch nhân bản cuốn sách Les archipels de Hoàng-Sa et de Trường-Sa selon les anciens ouvrages Vietnamiens d’ histoire et de géographie (Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam về lịch sử và địa lý) để phục vụ đông đảo bạn đọc.

Hình ảnh bìa quyển sáchLes archipels de Hoàng-Sa et de Trường-Sa selon les anciens ouvrages Vietnamiens d’ histoire et de géographie Hình ảnh bìa quyển sáchLes archipels de Hoàng-Sa et de Trường-Sa selon les anciens ouvrages Vietnamiens d’ histoire et de géographie

Cuốn sách do học giả Võ Long Tê sưu tầm, biên soạn, được xuất bản tại Sài Gòn năm 1974, hiện đang lưu giữ tại kho ngoại văn của Thư viện tỉnh Bình Định. Sách dày gần 300 trang, với bản chữ Hán, phiên âm tiếng Việt và dịch ra tiếng Pháp. Phần phụ lục có 40 bản đồ và bản chụp những tư liệu gốc. Tư liệu cổ nhất trong sách là Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư của Đỗ Bá Công, được cho là đã có từ thời chúa Trịnh, tiếp đó là trích từ Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú (Dư địa chí, quyển 5), Hoàng Việt địa dư chí (bản khắc in lần đầu năm Minh Mạng thứ 14 - 1833), Đại Nam thực lục chính biên, Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ, Đại Nam nhất thống chí, Quốc triều sử toát yếu...


 

 

 

Một số hình ảnh về cuốn sáchMột số hình ảnh về cuốn sách

Theo bà Lê Thị Huệ, cuốn sách này có nhiều tư liệu quý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Theo TNO