Phiên bản website chạy thử nghiệm

Thành phố hỗ trợ bảo hiểm cho 2.886 thuyền viên tàu cá từ 50 cv trở lên năm 2013

Để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho ngư dân làm nghề biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa qua UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 1945 ngày 19 tháng 3 năm 2013 bổ sung ngân sách cho Sở Nông nghiệp và PTNT với số tiền 166.233.600 đồng (Một trăm sáu sáu triệu, hai trăm ba ba ngàn, sáu trăm đồng) để Sở Nông nghiệp và PTNT mua bảo hiểm năm 2013 cho 2.886 thuyền viên làm việc trên các tàu cá có công suất từ 50c cv trở lên của thành phố Đà Nẵng, với mức đóng bảo hiểm 57.000 đồng/người.

        Năm 2012, từ chính sách này một ngư dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà không may bị thiệt mạng trong lúc đi khai thác đã được Bảo Việt Đà Nẵng kịp thời chi trả 20.000.000 đồng./.

Bà con ngư dân nhận bảo hiểm thuyền viên năm 2012 tại Chi cục Thủy sảnBà con ngư dân nhận bảo hiểm thuyền viên năm 2012 tại Chi cục Thủy sản

Ngô Quang

 (Theo snnptnt.danang.gov.vn)