“Một thước núi, một tất sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? *

 Nhân chuyến thăm thành phố Đà Nẵng vừa qua, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến thăm Triển lãm các tư liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Tại đây, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã ghi chép cảm tưởng của mình về mãnh đất, con người Đà Nẵng, về Hoàng Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi xin đăng lại toàn văn bài cảm tưởng của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để phục vụ bạn đọc.

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2013 (ngày rằm tháng giêng năm Quý Tỵ)

Tôi đến thăm Bảo tàng Đà Nẵng, tuy mới xây dựng và 3 năm hoạt động. Nhưng tôi rất khâm phục sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học, lịch sử, nhân viên đã rất tận tụy, năng động, sáng tạo thu thập hiện vật tư liệu mà điều quan trọng nhất có được sự phong phú về nội dung là sự đấu tranh, dũng cảm, bền bỉ của nhân dân Đà Nẵng, của lực lượng vũ trang qua các thời kỳ (Thời kỳ Pháp – Tây Ban Nha tiến vào xâm lược năm 1858; Thời kỳ Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng nơi đầu tiên là bãi biển Nam Ô (lính biển)). Quân dân Đà Nẵng đã anh dũng đánh cho chúng nhiều đòn đau, nhiều tổn thất lớn.

Ảnh chụp bút tích bài cảm tưởng của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả PhiêuẢnh chụp bút tích bài cảm tưởng của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu             Tháng 3 năm 1975 thành phố Đà Nẵng được giải phóng và cùng cả nước hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cùng cả nước đi vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Đà Nẵng đã và đang tỏa sáng là một trong những thành phố phát triển toàn diện, nhiều lĩnh vực như xây dựng các khu kinh tế trọng điểm có chất lượng, nhất là xây dựng và quản lý đô thị, cải cách hành chính, vấn đề giải quyết dân sinh, mối quan hệ nhà nước và nhân dân có nhiều đổi mới tiến bộ, dân tin Đảng, yêu cán bộ.

 Trong xây dựng, Đà Nẵng vừa có rừng, đặc biệt là vùng biển rộng lớn có từ ngàn xưa như Hoàng Sa…..đây là vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dân Đà Nẵng, cũng như nhân dân cả nước phải luôn luôn nhớ lời dặn trong sắc dụ của Vua Lê Thánh Tông năm 1473: “Một thước núi, một tất sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần…Nếu dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di…” Lời vua dặn từ 1473, đã hằng mấy trăm năm, con cháu ngày nay phải cùng nhau giữ cho bằng được./. 

                                                                                           Lê Khả Phiêu

Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

 (* Tên bài do Ban Biên tập đặt)