Phiên bản website chạy thử nghiệm

UBND HUYỆN HOÀNG SA TIẾP NHẬN BẢN ĐỒ PARTIE DE LA COCHINCHINE

Sáng 10-1-2017, UBND huyện Hoàng Sa tổ chức tiếp nhận từ kỹ sư Trần Thắng, Việt kiều định cư tại Mỹ tấm bản đồ “Partie de la Cochinchine” trong đó vẽ quần đảo Paracel (Hoàng Sa) thuộc Đế chế An Nam do nhà địa lý học kiệt xuất, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ Phillipe Vandermaelen (1795-1869), vẽ vào năm 1827.
Anh Trần Thắng trao tặng bản đồ cho UBND huyện Hoàng SaAnh Trần Thắng trao tặng bản đồ cho UBND huyện Hoàng Sa
Tấm bản đồ này nằm trong bộ Atlas Thế giới rất nổi tiếng gồm 6 tập khổ lớn (Châu Âu, Châu Á, Bắc Châu Mỹ, Nam Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Úc). Bản đồ Việt Nam nằm ở tập 2 (châu Á), gồm các tờ Tunquin (số 97, trang 108), Campuchia và An Nam (số 105, trang 115) và Partie de la Cochichine (số 106, trang 116).
Partie de la Cochichine vẽ liền một mảnh rộng ngang khổ giấy A3, vẽ đường bờ biển miền Trung từ vĩ tuyến 12 - Khu vực tỉnh Khánh Hòa, mà trên bản đồ có địa danh Bink-Kang (Bình Khang) và Nhiatrang (Nha Trang) - đến vĩ tuyến 16 - khu vực tỉnh Quảng Nam, mà trên bản đồ ở ngoài bờ biển có địa danh Champella (Cù Lao Chàm). Phía ngoài khơi, Paracels (Hoàng Sa) được thể hiện khá chi tiết và chuẩn xác trong khoảng từ vĩ độ 16 đến 17 và kinh độ từ 109 đến 111.
Partie de la Cochinchine thuộc số rất ít bản đồ tính cho đến những thập kỷ đầu thế kỷ XIX đã vẽ một cách tuyệt đối chính xác vị trí (kinh độ, vĩ độ), đặc điểm địa lý, tên gọi phương Tây của các đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Bản đồ đặt trong khu vực Cochinchine (Đàng Trong, mà người phương Tây lúc đó dùng để chỉ khu vực miền Trung Việt Nam) là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời của Đế chế An Nam, đã minh chứng một cách đầy đủ, rõ ràng và chuẩn xác chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa ít nhất vào những thập kỷ đầu thế kỷ XIX, khi bộ bản đồ được xây dựng và xuất bản. Bản đồ Partie de la Cochinchine sau khi được nghiên cứu và đánh giá một cách khách quan khoa học, đặt trong mối quan hệ với bản đồ của các quốc gia được thể hiện trong tập châu Á, so sánh đối chiếu với các nguồn tư liệu bản đồ, thư tịch cổ của Việt Nam, Trung Quốc và phương Tây khác xuất hiện trong khoảng những thập kỷ đầu thế kỷ XIX thì chắc chắn nó có giá trị kiểm chứng, làm tăng lên bội lần giá trị khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa của chính bản đồ này và toàn bộ hệ thống bản đồ, tư liệu mà chúng ta đã sưu tập được.
Bản đồ Partie de la Cochinchine trong bộ Atlas Thế giới của Phillipe VandermaelenBản đồ Partie de la Cochinchine trong bộ Atlas Thế giới của Phillipe Vandermaelen
Theo anh Trần Thắng, giá trị nhất của tấm bản đồ này là nó khẳng định Hoàng Sa (Paracel) thuộc Đế chế An Nam là nước Việt Nam ngày nay. Tấm bản đồ Partie de la Cochinchine của Phillipe Vandermaelen xét trên mọi khía cạnh đều có thể được coi là một tài liệu vô giá không chỉ giúp nâng cao giá trị khoa học và đích thực của công cuộc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo, mà còn là một bằng chứng hùng hồn, hiệu quả và có giá trị pháp lý quốc tế rất cao cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc của chúng ta.
Tiếp nhận tấm bản đồ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng đánh giá cao công lao của kỹ sư Trần Thắng khi tiếp tục làm dày kho tư liệu bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa mà thành phố Đà Nẵng đang lưu giữ. Đây chính là nguồn động viên và cũng là sức mạnh của chúng ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.
Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa

Sáng 10-1-2017, UBND huyện Hoàng Sa tổ chức tiếp nhận từ kỹ sư Trần Thắng, Việt kiều định cư tại Mỹ tấm bản đồ “Partie de la Cochinchine” trong đó vẽ quần đảo Paracel (Hoàng Sa) thuộc Đế chế An Nam do nhà địa lý học kiệt xuất, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ Phillipe Vandermaelen (1795-1869), vẽ vào năm 1827.