Phiên bản website chạy thử nghiệm

Đại diện huyện Hoàng Sa tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa tiếp tục được các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI hiệp thương cử tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Hai kiều bào ở nước ngoài là ông Lý Xương Căn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa VIII, kiều bào tại Hàn Quốc và ông Lê Văn Hóa, kiều bào Mỹ được hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần XI. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X Đặng Thị Kim Liên điều hành hiệp thương nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XIChủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X Đặng Thị Kim Liên điều hành hiệp thương nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI
Phiên họp trù bị của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra chiều ngày 9-5 tiếp tục với nội dung quan trọng là hiệp thương nhân sự. Theo đó, Đại hội đã hiệp thương thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 87 người.
Cơ cấu: Ủy viên là người đứng đầu của các tổ chức thành viên là 36 người, Ủy viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện là 7 người, đại diện huyện đảo Hoàng Sa là 1 người; Ủy viên là các cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và các lĩnh vực liên qua đến hoạt động MTTQ Việt Nam là 34 người.
Về thành phần: Chức sắc các tôn giáo: 11 người (12,6%), dân tộc thiểu số: 2 người (2,2%), người Việt Nam ở nước ngoài: 2 người (2,2%), Ủy viên là nữ: 24 người (27,6%), Ủy viên là người ngoài Đảng: 27 người (31%), Ủy viên tái cử: 64 người (73%), Ủy viên là người tham gia lần đầu: 23 người (26,4%).
Ủy viên có tuổi đời cao nhất là 83 tuổi và Ủy viên có tuổi đời thấp nhất là 32 tuổi, độ tuổi bình quân là 57 tuổi.
Về trình độ chuyên môn: trên đại học 38 người (43,7%), đại học 40 người (45,9%), còn lại là cao đẳng, trung cấp.
Đại hội đã hiệp thương thông qua số lượng cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách và 3 Ủy viên Thường trực.
Ngày mai 10-5, tại phiên chính thức, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ công bố danh sách Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Theo baodanang.vn