Phiên bản website chạy thử nghiệm

Thông báo Tuyển dụng viên chức Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2019

UBND huyện Hoàng Sa thông báo tuyển dụng viên chức tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2019, thông tin chi tiết được đính kèm tại đây.

Các biểu mẫu kèm theo:

1. Kế hoạch xét tuyển viên chức Nhà Trưng bày Hoàng Sa

2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Trân trọng./.