Phiên bản website chạy thử nghiệm

Thông báo nội dung ôn tập và thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2019

UBND huyện Hoàng Sa thông báo nội dung ôn tập và thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Nhà Trưng bày Hoàng Sa, trực thuộc UBND huyện Hoàng Sa năm 2019, thông tin chi tiết được đính kèm tại đây.
Tài liệu ôn tập:
Trân trọng./.