Phiên bản website chạy thử nghiệm

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2019

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2019 gồm 18 người.
Chi tiết danh sách thí sinh xem tại đây.
Trân trọng./.