Phiên bản website chạy thử nghiệm

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Nhà Trưng bày Hoàng Sa, trực thuộc UBND huyện Hoàng Sa năm 2019

Căn cứ Quyết định 729/QĐ-SNV ngày 30/8/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Nhà Trưng bày Hoàng Sa, trực thuộc UBND huyện Hoàng Sa năm 2019, UBND huyện Hoàng Sa thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Nhà Trưng bày Hoàng Sa như sau: danh sách kèm theo.
Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển đến để xuất trình bản chính và bản photo có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, thời gian cụ thể như sau:
- Thời gian: từ ngày 04/9/2019 đến ngày 12/9/2019;
- Địa điểm: Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, đường Hoàng Sa - Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Trân trọng./.