Phiên bản website chạy thử nghiệm

Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông

BBT xin giới thiệu nội dung Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (gọi tắt là DOC) để bạn đọc tìm hiểu.

Chính phủ các nước thành viên ASEAN và nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa;

KHẲNG ĐỊNH lại quyết tâm củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân và Chính phủ các nước này nhằm thúc đầy mối quan hệ đối tác láng giềng tốt và tin cậy lẫn nhau hướng tới thế kỷ 21;

Đọc tiếp theo tập tin đính kèm: Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông.